Народното събрание прие отчета на главния прокурор

Разни новини

Парламентът прие доклада на главния прокурор в периода януари – август 2020, предаде Агенция “Фокус“. “За” доклада гласуваха 117 народни представители, “против” – 61 и “въздържали се” – 1, с което той бе приет.

В доклада се посочва, че за отчетния период в Прокуратурата са наблюдавани общо 162 821 преписки, от които новообразуваните преписки са 142 112. Средният брой преписки, наблюдавани от един прокурор в районните прокуратури, е 159.4 броя, а един прокурор от окръжна прокуратура е наблюдавал средно 58.1 броя. Един апелативен прокурор е разглеждал общо 118.1 преписки.

Решените от Прокуратурата преписки са общо 151 199, наблюдаваните досъдебни производства от Прокуратурата са 147 275. В срок до 8 месеца са решени 26 609 досъдебни производства, в срок над 1 година – 4853 производства, а в срок над 2 години са решени 2690 досъдебни производства. От внесените в съда 18 351 досъдебни производства, върнатите на прокуратурата дела представляват 2.9 на сто. От предадените на съд 20 366 лица, осъдени и санкционирани лица са 17 143 или 84.2 на сто.

По отношение дейността на следователите в следствените отдели при окръжните прокуратури и Специализираната прокуратура се сочи, че средният брой на разследвани досъдебни производства от един следовател е 22.2 производства, като от общия брой производства през периода са приключени 35.1 на сто.

Наблюдаваните досъдебни производства по дела от особен обществен интерес са 19 731 броя.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 4 гласа.