Напрежение между ‘патриотитe” и ДПС заради промени в закон

Разни новини

Според новите разпоредби върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности, както и такива за временно обитаване при бедствия.

ГЕРБ опитва да легализира незаконните строежи

Управляващите предприемат пореден опит за легализиране на незаконните строежи. Депутати от ГЕРБ предлагат собствениците на подобни пост…

До момента няма никакви изисквания към преместваемите обекти. Това каза лидерът на НФСБ Валери Симеонов по време на дебатите. „Никакви изисквания нямаше към тези преместваеми обекти, които представляват някакви постройки. Ако човек с къща иска да продава сладолед, нищо не пречи да отвори съответно витрина на първия етажа и да продава сладолед в постройка, която е стабилна. Има случаи, при които тези преместваеми обекти, които не са подложени на никаква експертиза, са направени от подръчни материали със заварки, които е правил собственикът“, каза още Симеонов. Според него въпросът е сериозен, защото когато духне вятър, постройката може да се разпадне и да нарани човек или да увреди превозно средство.В рамките на дебата Рамадан Аталай от ДПС репликира Симеонов и заяви, че преди да се излезе на трибуната трябва да се прочетат текстовете. По думите му, ако днес проблема на България са бараките, значи сме много напред.

В дуплика Валери Симеонов посочи, че ДПС манипулира залата.За увеселителните и за административни и търговски обслужващи дейности депутатите разпоредиха да се издава разрешение за поставяне въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на обекта.

Ангелкова опита задочно да успокои Валери Симеонов

Вицепремиерът не присъства на дискусията за промените в Закона за устройство на Черноморието вероятно е бил подведен по отношение на пр…

В зависимост от вида и предназначението на обекта се представя индивидуален проект, който съдържа архитектурно-художествена и инженерно-техническа част, или типов проект, придружен с декларация за характеристиките на обекта, издадена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или изчисления или сертификат за система за управление на качеството или на документи, удостоверяващи съответствие с техническите изисквания на нормативните актове.

Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряване и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на Общинския съвет. Поставянето на преместваеми обекти в урегулираните поземлени имоти се разрешава само ако не се надвишават установените в подобрения устройствен план показатели.В паркове и градини поставянето на преместваеми обекти се извършва по ред, определен с наредба. Максималните размери, конструктивното решение и архитектурно-художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, които се разполагат в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други, също се определят с наредба.От ДПС предложиха да отпадне целия текст, но предложението им бе отхвърлено със 19 гласа „за“, „против“ – 19 и „въздържали се“ – 79.

Кметът на Созопол е твърдо против да се махат със закон преместваемите обекти

Кметът на Община Созопол Панайот Рейзи е твърдо против премахването на преместваеми обекти. Това каза самият той след общественото обсъ…

“Гласувах “против” текстовете за преместваемите обекти, защото с тях наказахме всички български граждани, занимаващи се с дребен бизнес. Това каза в отрицателен вот зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид след приемане на текстовете.  Той уточни, че е гласувал „против“ промените, защото, за да се „изправят“ срещу бездействието, нарушенията и безхаберието на някои общини, са се наказали всички български граждани, които се занимават с някакъв дребен бизнес. „Натоварихме проблема от болната на здравата глава“, каза още Хамид.