Нано света

Разни новини

Друг тип микроскоп показващ наноразмерни изображения е така нареченият Атомно силов микроскоп. Той работи на принципа на грамофона. Тънка нано игла „опипва“ повърхността на пробата и след обработка с компютър се получава изображение на релефа на пробата. Тази техника е около 10 пъти по-точна от електронния микроскоп. Освен за получаване на изображение атомно силовият микроскоп може да работи и в режим на манипулация. При манипулацията силите между върха на иглата и пробата могат също да се използват за промяна на свойствата на пробата по контролиран начин. Примери за това са атомната манипулация, литографията на сканиращата проба и локалната стимулация на клетките.

Нови генетични данни за преселението в Азия

Хората, които са се преместили от южен Китай са култивирали големи промени в древната Югоизточна Азия, това показва нов анализ на древн…

Третият тип микроскоп работещ с наноразмерни изображения е така нареченият Микроскоп с близко полева оптика. Той работи в два режима – на пропускане и отражение. При него пробата се облъчва с лазер и се сканира от много тънко оптично влакно, което се допира до повърхността на изследвания обект. Сигнала се предава на фотоумножител, от където се обработва с компютър. Принципът на близко полевата оптика е открит 1928, но намира приложение през 50-те години на миналия век.

Автор: Мария Берова 

Изложбата Човешкото тяло-Науката в нас удължава престоя си в София

Изложбата „Човешкото тяло-Науката в нас“ ще остане в столицата ни до 30-ти юни, вместо до първоначално планирания край на м…