Най-добрата цена за бойните ни машини

Разни новини

Patria предлага най-добрата цена за България, осигурявайки най-добрите възможности за армията и най-добрата добавена стойност за българската икономика в краткосрочна и дългосрочна перспектива. Офертата е в пълно съответствие с всички технически изисквания на МО и Сухопътните войски на България. Това стана ясно по време на пресконференция на финландската компания днес, на която присъства и посланика на Финландия у нас H.Пр. Г-жа Пайви Блиникка.

Предложението, включващо общо 150 машини за пехотата (90 бойни и 60 спомагателни), е базирано на платформата AMV 8х8 XP, която ще осигури дългосрочни ползи за българската армия – лесна поддръжка и ремонт за целия жизнен цикъл.

Благодарение на своята модулна архитектура, Patria AMV 8x8XP, може лесно и икономично да се адаптира, за да посрещне различните нужди на армията: бойна машина на пехотата, бронетранспортьор машина, командна машина, минохвъргачка, линейка, машина за ремонт и сервиз и др. Модулната архитектура позволява да се развива системата, за да посрещне и бъдещи нужди на Сухопътни войски, както и бъдещо развитие и иновации.

Компанията предлага на България трансфер на технологии с висока добавена стойност. Местното производство ще гарантира на България сигурност на доставките на техниката, местна икономична техническа поддръжка по всяко време и възможност за развитие и иновации. За избора на компании-партньори за този проект Patria следва стриктно ръководните насоки на МО.

След задълбочено проучване и внимателна продължителна оценка, Patria избра Elbit System Land за подизпълнител на оръжейната система – обитаем купол с 30мм оръдие. „В заключение искам да подчертая, че офертата на Patria e най-доброто решение за модернизацията на българските Сухопътни войски. Ние сме финландци. Доставяме това, което сме обещали”, казва Юха Йостиоки, вицепрезидент на Patria Land.