Над 550 сигнала за насилие над деца през 2018 г. са постъпили в ДАЗД

Разни новини

За 2018 г. сигналите за насилие над деца са повече от 550. Те са свързани с различни форми на тормоз. По-голямата част от тях – над 200 – са за физическо насилие. Подадените за неглижиране от родителите жалби, наброяват 152, а регистрираните за психическо насилие над деца са 110. Имаме и сигнали за сексуално насилие, които са 61 на брой. В 30 от жалбите се поставя като проблем ползването на неподходящи, уронващи достойнството методи на възпитание, които и сега са забранени в Закона за закрила на детето”. Статистиката по повод темата за Националната стратегия за детето съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова, в „Седмицата“ на „Дарик“.

ДАЗД се самосезира за насилието от и над ученици от Габрово, Ловеч и Пловдив

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и работи по случаите на насилие от и над деца – ученици от градовете Габров…

Лилова заяви, че Стратегията за детето не противопоставя правата на подрастващи и родители. По думите й, не е нужно от текстовете да се изваждат отделни изречения и фрази и да се работи със страха на хората. Председателят на ДАЗД посочи също, че над 170 броя са депозираните нови сигнали и сигнали, които касаят спорове за упражняването на родителските права, при нарушените лични контакти на родителите с детето. Постъпили са и повече от 120 сигнала за възникнали произшествия и трагични събития. “53 пък са регистрираните сигнали за противообществени прояви на деца и за ранно съжителство или брак между ненавършили пълнолетие. По девет от всички случаи са образувани преписки. Общо за 2018 г. имаме нови 2 040 преписки”, посочи в заключение Елеонора Лилова.