Над 46 милиона души по света живеят с деменция

Разни новини

Очаква се до 2050 г. броят на болните да се увеличи до 131,5 милиона души
Source: Vesti.bg-Над 46 милиона души по света живеят с деменция