На Олимп изчакват да мине гневът на Зевс Гръмовержец

Разни новини
 
 

Бойко Борисов се е ядосал и сваля партийната субсидия на глас от 11 на 1 лев. “Заиграване с популизъм” е обяснението за този гняв, но който и да го е предизвикал, отговорът е несъразмерен на предизвикателството. Партийната субсидия не е лукс, а необходима публична подкрепа от държавния бюджет за дейността на партиите, която ги предпазва от пряка зависимост от частни и корпоративни интереси. Те много лесно могат да превърнат една парламентарна група в покорен лобистки инструмент за прокарване на закони в ущърб на обществото и на националния интерес.

В такива случаи на Олимп се изчаква да мине гневът на Зевс Гръмовержец и тогава се възобновява диалога между боговете за взимане на правилните решения – както по отношение на божествения връх, така и по отношение на простосмъртните, там долу. В нашия случай това трябва да се оползотвори в промеждутъка между първо и второ четене. Преди няколко години обществото бе подлъгано да гласува в полза на подобно рязко орязване на партийната субсидия на референдум, организиран от едно чалга-шоу. Предложението получи голяма подкрепа по лесно обясними причини: “Дай да им отрежем паричките, тяхната мамица…” – какви повече аргументи бяха необходими.

прочети повече тук:https://clubz.bg/83935-na_olimp_se_izchakva_da_mine_gnevyt_na_zevs_grymoverjec