Мярката срещу злоупотреба с жалби по обществени поръчки не действа

Разни новини

Целта, анонсирана от вносителите на законопроекта, е по този начин да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решения на възложителите. В това число и за жалби срещу срещу избора на изпълнител, в които се твърди най-общо несъответствие с всички изисквания на възложителя по отношение на останалите участници в процедурата. Формулирана по този начин жалба задължава КЗК да разглежда по същество решението на възложителя.

Въпреки призива на Борисов, „Джи Пи Груп“ спечели нова поръчка

Поръчка на стойност 722 765 лв. с ДДС даде на „Джи Пи Груп“ АД кметът на Нови пазар въпреки призива на премиера Бойко …

Практиката е обаче да се стига до проверка на всички действия на комисията за оценка на офертите, което значително забавя във времето разглеждането на спора по същество.Промяната беше и мярка срещу възможността на фирми с 2 лева капитал да блокират за дълго време поръчки за милиони, които са от съществена важност за обществото. Промяната в ЗОП бе точно с идеята да не може всеки, на който му хрумне – финансово стимулиран или не, вчера вписан в Търговския регистър или не, имащ дейност като предмета на обществената поръчка или не, да пречи в избора на изпълнител за няколко месеца или година.