МВнР: Всички консулски служби приемат документи за преиздаване на шофьорски книжки и лични документи

Разни новини

Министерството на външните работи припомня, че съгласно Правилника за прилагане на Закона за българските лични документи, чл. 34. (1), българските граждани, които пребивават в чужбина, с изключение на държавите – членки на ЕС, могат да подадат заявление за подмяна на свидетелство за управление на МПС в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

Според чл 151, ал. 7 от Закона за движението по пътищата „едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.”

В държавите-членки на ЕС има различни срокове, в които може да шофирате с българска книжка, а след това ви е необходимо свидетелство за правоуправление, преиздадено от съответната държава. Европейското правило гласи, че гражданин на ЕС може да притежава само една шофьорска книжка от една държава, в която постоянно пребивава.

Във всички български консулски служби извън тези в държавите от ЕС могат да бъдат подадени заявления за преиздаване на шофьорски книжки. Те се изпращат по електронен път в България за подновяване, а след това се връчват на гражданина в консулската служба, където са подадени документите.

Поставете оценка:

3

Оценка 3 от 2 гласа.