Музеят на авиацията ще бъде преместен в Пловдив

Новини от Пазарджик Разни новини

Правителството одобри преместването в Пловдив на Музея на авиацията – Крумово, филиал на Национален военноисторически музей. Той ще бъде разположен върху терена от 56 декара  на бившия корпус Тактическа авиация. Необходимите средства за изпълнението на решението се осигуряват по бюджета на Министерството на отбраната в рамките на следващите бюджетни процедури. 

С приемането на правителственото решение ще се обогати културният профил на град Пловдив и ще се създаде възможност за индивидуални посещения от ученици и млади хора.