МРРБ създава постоянно действащ консултативен орган с Камарата на строителите

Разни новини

Това стана ясно на проведената днес работна среща между министър Николай Нанков и новото ръководство на Камарата на строителите в България.

Камарата на строителите поиска Радев да пусне ограничението за обжалване на ОВОС

В писмо до президента Румен Радев, председателя на Народното събрание Димитър Главчев и премиера Бойко Борисов Камарата на строителите …

На нея министърът съобщи, че вече е подготвен проект на типова документация за изпълнение на обекти в отрасъл ВиК. В процес на подготовка е такава и за пътния сектор. Стандартизацията на документи при възлагане на обществени поръчки ще съдейства за по-доброто изпълнение на проектите.

По време на срещата бяха обсъдени и стоящи в момента предизвикателства пред строителния бранш, като осъвременяването на нормативната уредба и обезпечеността с кадри.