Мобилните оператори с позиция относно забраната на министър Нинова

Разни новини

А1

„На 21 декември „А1 България“ предприе комуникационна кампания относно индексиране на месечните абонаментни такси по договорите за ползване на телекомуникационни услуги, за която уведомихме КЗП на 13 декември. Промяната на месечните такси включва средногодишния индекс на потребителските цени за предходната и тази година (прогнозно около 4,1%)“, обясняват от компанията.

„В интерес на потребителите сме решили индексацията с индекса за 2020 г. да бъде реално отразен в месечните сметки на абонатите през първото тримесечие на 2022 г., заедно с индексацията за 2021 г. По този начин ще бъде избегнато неудобството от две последващи промени в сметките“, уточняват те.

„Друго предимство на този подход е, че месечните абонаментни такси ще бъдат индексирани на по-ниска база спрямо индексацията в две различни години и съответно крайното увеличение ще бъде по-малко за клиентите. Индексирането на таксите бе наложено от инфлацията, която се наблюдава през предходните няколко години. Всичко това произтича от повишените цени на технологично и строително оборудване, свързаните услуги и енергийни продукти, чрез които ние изграждаме и поддържаме нашите мрежи, за да осигурим свързаност на потребителите“, обясняват от А1.

„Разходите ни за създаване и предлагане на качествени продукти и услуги се увеличават, докато цените ни останаха без промяна през 2020 и 2021 г., а мрежата ни регистрира все по-голямо натоварване“, допълват те.

„Теленор България“

„Като отговорна компания, която иска да отговори на повишеното потребление в настоящата пандемична ситуация, „Теленор България“ предприема всички необходими действия, които ще позволят непрекъснатост на услугите и постоянна свързаност на гражданите с необходимото качество“.

„Взехме това нелеко бизнес решение поради значителното нарастване на оперативните разходи, предизвикано от покачването на цените на електроенергия, горива, различни продукти и услуги на пазара, както и на вносните компоненти, които се влагат при изграждане и модернизиране на мрежата“, посочват още от „Теленор“.

От компанията подчертават, че в интерес на потребителите са взели решението да отложат прилагането на инфлационния индекс за 2020 г. и да го приложат през февруари, заедно с този за 2021 г., като по този начин считат, че индексацията е максимално щадяща за клиентите.

Индексацията ще се отрази във фактурата на настоящите клиенти след 5 февруари 2022 г., напомнят от „Теленор“.

„Доколкото на този етап не сме получили заповед, издадена от КЗП за забрана на нелоялна търговска практика, свързана с планираната от нас индексация, планираме да изчакаме получаването ѝ, съответно да се запознаем със съдържанието ѝ, след което ще оповестим последващите си стъпки“, обясняват от компанията.

източник