Младеж от Преходно жилище – Добрич ще участва във форум на ООН

Разни новини

Социалната услуга Преходно жилище – Добрич се реализира от началото на 2010 г. Настанените младежи са за определен срок, през който получават подкрепа от педагози и психолози и се подготвят за самостоятелен живот, уточняват от общината. На 32-ма младежи е предоставена тази услуга до момента. Голяма част от тях са постигнати успешна реализация, а двама продължават обучението си в университети.За социалната адаптация на младежите от Преходно жилище – Добрич помага и екипът на фондация „Лумос“.