Министрите разглеждат бъдещия закон за маслодайната роза

Разни новини

19 са точките в редовния дневния ред на кабинета. Сред тях е и проект на решение за одобряване проект на споразумение за вноска между правителството на България и Европейската инвестиционна банка за фонда на инициативата за икономическа устойчивост.

БСП обсъжда Законопроекта за маслодайната роза в Карлово

Днес в зала „Васил Караиванов“ в Карлово ще бъде обсъден Законопроектът за маслодайната роза. Обсъждането е инициирано от В…

Министърът на финансите внася проект на решение за одобряване проект на споразумение между правителството на България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в България.Проект на решение за одобряване на позицията и състава на българската делегация за участие във второто заседание на българо-унгарската междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, което ще се проведе на 15 и 16 април 2019 г. в Будапеща. Това е точка, която внася министърът на икономиката.