Министрите обсъждат следващото преброяване на населението

Разни новини

На седмичното редовно заседание на кабинета ще бъдат отпуснати персонални пенсии. Това предвижда дневния ред на програмата на министрите.
В дневния ред е включено още да се отпуснат допълнителни средства по бюджетите на общините за нуждите на предучилищното и училищното образование, както и за реализацията на дейности по програмата „Информационни и комуникационни технологии“.
Министрите ще обсъдят и проект за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021.
Пребр