Министър Красимир Вълчев: Трябва да префокусираме образователната система

Разни новини

Две основни предизвикателства очерта министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Добрич в рамките на инициативата „Европа в нашия дом“. По думите му едното от тях е да бъдат обхванати, задържани и приобщени в образователната система всички деца, а второто предизвикателство – да бъдат придобити ключови компетентности. За да се постигне това, е необходимо да се префокусира системата, посочи министърът.
Позицията му е, че трябва да се да