Милош Форман: Социализмът е джунгла, капитализмът е зоопарк

Разни новини

 1. “Социализмът е зоопарк, капитализмът е джунгла. Трябва да решите в кое от двете места искате да живеете. Ако искате красотата и свободата, тогава джунглата е вашият свят. Но там сте в опасност – има змии, акули, тигри, скунксове, компари. Ако искате да живеете спокойно – тогава избирайте зоопарка. Там сте защитени. Ако сте овца, тигърът няма да ви нападне. Ще получавате по нещичко всеки ден. Ще бъдете учудени, когато разберете колко много хора предпочитат да живеят в зоопарка: те не са готови да платят за свободата си; те мислят, че свободата е просто даденост, а тя никога, никога не е”. 

2. “Крайъгълният камък на всяка демокрация е свободната преса”. 3. “Хуморът е не само важен за отделния човек, той е важен за всяка нация, защото така нациите оцеляват. Особено Чехословакия”.