МФ пусна в обращение нова емисия 5-годишни ДЦК при отрицателна годишна доходност

Разни новини

22 февруари, 16:03 /   Tribune

МФ пусна в обращение нова емисия 5-годишни ДЦК при отрицателна годишна доходност

Снимка: БГНЕС

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24.02.2026 година.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17 %.

Общият размер на подадените поръчки достигна 420,40 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,1. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 45 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 63 %, следвани от застрахователните дружества с 24 %, пенсионни фондове – 8 %, и други инвеститори – 5 %.  


https://tribune.bg/bg/parite/mf-pusna-v-obrashtenie-nova-emisiya-5-godishni–dtsk-pri-otritsatelna-godishna-dohodnost/