Методи Лалов: Съдията по делото КТБ – некомпетентен или зависим?

Разни новини

Погазването на правото отдавна се превърна в стандарт у нас. Не питая топли чувства към касиера на олигархията Цветан Василев. На мнение съм, че той трябва да носи отговорност за деянията си. Това обаче трябва да стане по установения в Конституцията и законите ред.

Затова не мога да имам положително отношение и към съдия Вержиния Петрова, която си позволява да откаже да даде възможност на подсъдим да даде обяснения (познавам Петрова от наказателното отделение на СРС и не мога да кажа нищо добро за професионалната й компетентност; неслучайно тя намери пристан в Специализирания наказателен съд, където, надявам се, случайно й беше разпределено точно делото КТБ).

Съгласно чл. 115, ал. 3 от НПК обвиняемият може да дава обяснения във всеки момент на разследването и на съдебното следствие. Това е негово право, което не е поставено в зависимост от никакви условия (на каква фаза се намира процесът; дали и колко пъти е давал обяснения; разпитани ли са или не свидетели по делото или други обвиняеми и др.). Дали, кога и колко пъти обвиняемият ще даде обяснения е негово суверенно право, упражняването на което не е поставено на преценката на прокуратурата и съда.

Правото на обяснения е и основно средство за реализиране на правото на защита на обвиняемия, като лице поставено не по свое желание в това процесуално качество. То е и средство за разкриване на обективната истина, тъй като обвиняемият най-добре знае дали е съпричастен, или не към деянието, в което е обвинен.

Всеки, който не разбира това, значи не разбира основни положения на наказателното право в правовите и демократични държави. Съдия, който не знае това, е или тежко некомпетентен, или е зависим и пристрастен. И в двата случая такъв съдия няма място в съдебната система.

Бившият съди и общински съветник от  ДБ Методи Лалов, Фейсбук