Масово конфискуват гробове в София

Разни новини

109 гробни места са конфискувани през тази и миналата година в София, тъй като наследниците на покойниците не са платили такса за ползването им.

Според въведените през 2015 г. промени в Наредбата за гробищните паркове местата за вечен покой могат да бъдат отнемани и предоставяни за нови погребения, ако не е платено за тях за повече от една година, пише „Телеграф“. Засега обаче се конфискуват само най-старите и занемарени гробове, които нямат запазени надгробни знаци, а срокът за плащане на таксата им е изтекъл преди повече от 10-15 години.

Най-много такива има в Централните софийски гробища. Там са отнети 40 гробни места през миналата и първите пет месеца на тази година. Конфискуваните места за вечен покой в „Малашевци“ пък са 25.

По закон при полагане на покойник в нов гроб наследниците му получават право да го ползват безплатно в първите 8 години след погребението. След това те могат да закупят гробното място за срок от 15 години или за вечни времена. В първия случай таксата е 155 лева, а за вечни времена 570.

Има обаче много случаи, в които близките на покойниците не полагат грижи за гробовете им, защото нямат възможност или са емигрирали в чужбина. Така те буренясват с години, докато в същото време има голям недостиг на места за вечен покой. Затова бе решено в такива случаи гробът да се отнема и да се предоставя за друго погребение, а тленните останки на покойника да се събират и препогребват на същото мяс…