Малки и средни предприятия си делят 20 млн. лв. за иновации

Разни новини

Договори на обща стойност близо 20 млн. лева получиха 35 предприятия, включени в резервния списък по процедура “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. /ОПИК/ към Министерство на икономиката.

Фирмите са от категория “Микро и Малки предприятия”, успешно преминали оценка и получили 78.5 точки и повече. През месец юни след решение на Управляващия орган на ОПИК бе предвиден допълнителен ресурс от 19 673 750,95 лева по процедурата за проектните предложения, за които не е достигнало първоначално определеното финансиране.