Македонският президент стана “Доктор хонорис кауза” на БАН

Разни новини