ЛЮЛЯК БЯЛ

Стари градски песни

Люляк бял,люляк снежно бял,
с моя първи блян цъфтял.
Ах,твоят лек опиващ аромат
бе разлян по целий свят.

И пролет дойде,пак цъфтят цветята
и жадува за любов душата.
Люляк бял,люляк снежно бял,
с моя първи блян цъфтял.

Топли са лунните лъчи-радост в твойте
очи
и песен и шепот- всичко в тебе е любов.
Сякаш не е от този свят,
люляк бял,люляк снежно бял.

източник:Стари градски песни