Лек живот или кариера?

Разни новини

Човек не бива да се стреми нито към лек живот, нито към кариера.

Защото и в двата случая ще се старае да угажда на мнозина – било за да не го притесняват, било за да му съдействат. Така ще се лиши от свободата да говори, което на свой ред ще му отнеме и свободата да мисли.

При това ще се затрупа с обещания, които няма да може да изпълни, защото ще са противоречиви: и ще удържа думата си само пред тези, които са му по-полезни за момента.

Така ще измами едни и ще стане слуга на други.