Кумичене – един от ритуалите на Цветница

Разни новини

„В утрото на празника всички лазарки са ходели до реката, правели са венчета и малки хлебчета, които са наричали „кукли“ и са носели своите китки до там. След като се наредят една до друга на брега на реката, всяка от тях пускала своята китка или своята кукла по течението. Тази, на която китката или куклата се понесе най-бързо по течението се провъзгласява за кумица на лазарките. Останалите лазарки са я носели обратно към селото на столче и спирали да разговарят с нея до третия ден на Великден“, допълни още тя.

Патриарх Неофит: Да бъдат честити всички, които празнуват на Цветница

„Който пази църковните и народните обичаи, и се радва на всички добри постижения в своя живот – да бъдат честити всички, които празну…

„Това е един изключително символичен акт, тъй като по същия начин в нашата традиция, младите невести нямат право да говорят със свекъра, свекървата, девърите, кумовете до 40 дни след сватбата. На третия ден на Великден лазарките ходят на гости на кумицата. Тя ги черпи с боядисани яйца и с всичко, което е приготвила. Кумицата символично им дава прошка и от този миг те могат да разговарят отново като на практика това е завършека на целия лазарски обред“ каза още Мишкова.