Кратка притча: Остави излишния товар

Разни новини

Вървели двама мъже през пустинята. Пътят им бил много труден. Дни и нощи се пекли под жаркото срънце. Устните им се напукали без вода.
Останали на предела на силите си. Но един ден стигнали до брега на голяма, буйна река. На брега стояла една стара и немощна жена и търсила помощ, защото не можела да премине на отсрещния бряг.
Единият от мъжете, без да се замисли, я качил на гърба си и я пренесъл. След това двамата продължили по пътя си.
Не след дълго вторият мъж попитал:

– Ние бяхме уморени, жадни, без сили! Как успя да вземеш и да пренесеш старицата?
Другият му отговорил:

– Аз я пренесох и я оставих. А ти все още я носиш!