Красимир Каракачанов: Състоянието на основното въоръжение и техника е критично

Разни новини

Планираните мероприятия по организационното изграждане на въоръжените сили са изпълнени в съответствие със заложените параметри и е постигната относителна стабилност на въоръжените сили във функционално и структурно отношение. Въоръжените сили изпълняват конституционните си задължения, но с редица затруднения и риск за хората, свързани с финансов недостиг, нарастващия некомплект от личен състав и лошото състояние на остарялото въоръжение и бойна техника. Недостигът на финансови средства продължава да оказва акумулиращо негативно влияние върху изпълнението на Целите за способности. Критично е положението с онези от тях, които са с настъпил или наближаващ срок за готовност. В резултат на финансовия недостиг част от декларираните формирования са сертифицирани с редица ограничения или с натрупано изоставане в плановете, което води до неизпълнение в срок на поетите съюзни ангажименти, добавя Каракачанов. Той е категоричен, че състоянието на основното въоръжение и техника е критично. Основните бойни платформи в Сухопътни войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили се експлоатират с отклонение в параметрите на тактико- техническите изисквания и на предела на техническите им възможности. Налице е забавяне на процеса на утилизацията на излишните боеприпаси, което води до рискове по тяхното съхранение, невъзможност за своевременно освобождаване на складови площи и отделяне на допълнителни разходи на военните формирования по съхранението.

Волен: Предложих на Борисов да обмисли оставката на Каракачанов

“С премиера разговаряхме, за да изчистим някои теми, които бяха медийно замърсени. Почувствах се отговорен да му обясня моето предложен…

Забавеното реализиране на инвестиционните проекти акумулира негативен ефект по отношение поддържането на съществуващите и изграждането на планираните нови отбранителни способности, както и по отношение извършването на част от планираните структурни промени във въоръжените сили, подчертава Каракачанов.В резултат на извършения преглед на Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (План 2020), отчитайки тенденциите в развитието на средата на сигурност, необходимостта от развитие на нови способности в съответствие с пакет Цели за способности 2017, както и извършения анализ и направените изводи от изпълнението на План 2020 през първия му етап, се налага промяна в реорганизирането на част от военните формирования, както и извършване промяна на някои от планираните мероприятия, сроковете за тяхното изпълнение и промяна в числеността на структури от въоръжените сили, отбелязва още министърът.