Компания за интернет реклама се жалва от господстващо положение на NOVA и НетИнфо

Разни новини

Според EasyAds става дума за “установяване/засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазара на интернет реклама, от една страна, поради големия процентен дял на обема интернет реклама, която генерира дружеството, и от друга, поради вече прилаганaтa в официалната рекламна тарифа на Nova Broadcasting Group АД комбинирана отстъпка”.

КЗК глоби Мтел за телевизионна услуга на Близу

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на “Мобилтел” ЕАД от 87 277 лв., които са 0.1 % от нетните приходи от п…

От EasyAds потвърдиха за опасенията си пред Actualno.com, като посочиха, че предлагана​та​ комбинирана рекламна отстъпка​ на Nova Broadcasting Group и “НетИнфо”​ “силно би мотивирала рекламодателите да извършат съответната инвестиция“. От EasyAds смятат, че това, от една страна, обезсърчава конкурентите на пазара, а от друга, би повлияло на решението на клиентите-рекламодатели къде да насочват средствата си. Имаме опасения, че последните биха рекламирали онлайн само за да получат отстъпка в телевизионна реклама. По този начин би могло да се стигне до пренасочване на потребителското търсене в посока предлаганите от Nova Broadcasting Group услуги”, считат още от косвено засегнатата страна.

От там са категорични, че “останалите медийни фирми и доставчици на интернет реклама не могат да се конкурират с подобно предложение, тъй като не разполагат с телевизионен ефир и не могат да предоставят комбинирани отстъпки. Това ги поставя в крайно неизгодно и неравностойно положение и техните рекламни оферти няма как да бъдат предпочетени”, гласи друго от опасенията на EasyAds.”Считаме, че концентрацията би могла да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, както и да застраши в значителна степен конкуренцията на пазара на интернет реклама в страната. Освен това е възможно концентрацията да доведе до негативни последици, изразяващи се в ограничаване на потребителите на интернет реклама в избора им на тази услуга, като същите биха избрали да ползват само пакетна услуга ТВ + Интернет реклама, поради по-голяма комбинирана отстъпка”, мотивират се от компанията конкурент.

ВАС отмени изцяло решение на КЗК срещу Валмарк

Върховният административен съд (ВАС) отмени напълно решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да глоби “Валмарк Бъл…