Кой има право на семейни помощи за деца

Има срок, в който трябва да получите отговор на подаденото заявление, посочват от Агенцията за социално подпомагане

Всеки ли може да получи семейни помощи за деца отговарят от Агенцията за социално подпомагане. Право на семейни помощи за деца имат:

 бременните жени – български граждани;

– семействата на българските граждани – за децата, които отглеждат в страната;

 семействата, в които единият от родителите е български гражданин – за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;

– семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;

 бременните жени – чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.

Заповед за отпускане/отказ за отпускане на семейни помощи за деца се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението-декларация, допълват от агенцията.

семейни помощи за деца

В случаите, когато проверката на декларираните обстоятелства изисква получаване на информация от друга институция, както и когато помощите по чл. 7, 8, 10а и 10б от ЗСПД се предоставят в натура, заповедта за отпускане/отказ за отпускане на семейни помощи се издава в 30-дневен срок от подаване на заявлението-декларация.

Кога изплащат помощите за отопление

Изтича срокът, в който нуждаещите се могат да подадат в Агенцията за социално подпомагане (АСП) заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон. Това може да стане до края на октомври, напомнят от агенцията.
 
Тази помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г. Месечният й  размер е 109,39 лв. или общо 546,95 лв. за целия период.

От 1 юли тази година условията за отпускане на целевата помощ са значително облекчени.
 
Тя се изплаща в периода от 15-то число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта за отпускането ѝ.
 
Средствата по отпуснатите през месец октомври помощи ще бъдат изплатени в периода между 15 и 30 ноември 2023 г.

източник