Кметът на Тутракан: Участници в обществени поръчки ни извиват ръцете

Разни новини

Г-н Стефанов, обявили сте за избор на изпълнител воден проект за над 25 млн. лв. в строителната му част. Какви параметри ще постигнете с него?Ще изградим пречиствателна станция за отпадни води, която ще има и функцията да укрепва свлачищен район, а също две припомпващи станции. Една трета от града ще бъде с реновирана канализация, съответно там, където е нямало, ще бъде изградена нова.Водопроводи не сте ли планирали по този проект?