Кметът на Тетевен: Привличането на инвеститори в района е наш приоритет

Разни новини

Каква беше 2017 г. за Община Тетевен?2017 г. бе динамична година. Година, в която ние като местна власт последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, които законът е предоставил като наша компетентност.

Тук е моментът да бъде отчетен и фактът, че наследих Община Тетевен във финансова катастрофа. Общината приключи 2015 г. с неразплатени задължения от почти 5 млн. лв., които утежняват изключително много дори бюджет 2018. Още от началото на 2016 г. всички усилия на ръководството на Община Тетевен бяха насочени към проблема с финансовата криза и задълженията, които остави предишното ръководство.Въпреки всички трудности и препятствия, аз и моят екип пожънахме немалко успехи. Санирахме сгради, ремонтирахме пътища, улици и мостове; изградихме подпорни стени, подготвихме проекти и кандидатствахме с тях за европейско финансиране, а това е само част от цялата картина. През 2017 година, в условията на рискова икономическа среда и финансова нестабилност, общината запази бюджетна устойчивост в резултат на последователни и ефективни действия по оздравяване и управление на общинския бюджет и намаляване на просрочените задължения. Благодарение на гарантираната бюджетна устойчивост и максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране, макар и трудна, 2017 г. може да се отчете като стабилна година – година, в която Община Тетевен работи интензивно по поетите ангажименти за реализацията на инвестиции за решаване на сериозни проблеми, свързани с базисната инфраструктура; качеството и естетиката на градската среда; образователните и социални потребности; туристическия и културен потенциал на града.