Кметът на община Елена: Превръщаме изгорялото училище в картинна галерия

Разни новини

Г-н Млъзев, в края на март месец жители на общината алармираха за ужасно разбит път и често авариращ водопровод, защото е заплашен туристическият бизнес. Дали има реакция от държавата вече?Става въпрос за жителите на село Яковци и околните населени места. Пътят е трети клас републиканска пътна мрежа. За момента няма някакви намерения за рехабилитация в рамките на настоящата година. Имаме отговор от Областно пътно управление, в което са посочени осъществените дейности през предходната година. Участъкът си е в лошо състояние основно заради преминаването на тежките камиони, натоварени с дървен материал. По отношение на често авариращия водопровод в момента ситуацията е не толкова критична като през март и април. Това, което говорихме на една работна среща с областния управител, е, че ВиК нямат възможност за сериозни инвестиции в основен ремонт на този водопровод и трябва да се търси възможност чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но тъй като нямаме проектна готовност, няма и заложени средства в инвестиционната програма. На този етап не можем да предприемем някакви конкретни действия. Най-вероятно община Елена ще направи проекта, тъй като водопроводът се намира на наша територия, но със средства от инвестиционната програма за догодина. На публичното обсъждане на бюджета не беше поставен този въпрос и не е намерил място в тазгодишната инвестиционна програма. Но като се има предвид, че сумата няма да е никак малка, най-вероятно ще търсим средства от МРРБ и за проектиране, и за строителство. По предварителни изчисления нужната инвестиция само за основен ремонт възлиза на около 2,5 млн. лева. Като тук не са включени средства за проектиране и отчуждаване, тъй като не всичко е било изчистено навремето, когато се е прокарвал водопроводът.

От бюджета имате ли възможност да отделите средства за него?Капиталовата програма – средствата, които получаваме с инвестиционно предназначение, е в рамките на около 1 000 000 лв. Крайно недостатъчни са, няма да се справим сами с този обект.