Клиентите ползват Контактния център на НОИ предимно по въпроси за болнични и майчинство

Новини от НОИ

IMG 1719От създаването си в средата на 2012 г. досега Контактният център на Националния осигурителен институт (НОИ) е обработил над 1,1 млн. обаждания, показва изготвената статистика на института за структурата на телефонните запитвания.

Source: nssi