Кипър сключи договор за доставка на газ до Египет

Разни новини

В последните години в Средиземно море бяха открити няколко перспективни газови находища
Source:investor.bg/news-Кипър сключи договор за доставка на газ до Египет