КЕВР ще разгледа доклада от проверката на “Топлофикация София”

Разни новини

Във връзка с разпространеното на 7 януари прессъобщение на „Топлофикация София“ ЕАД за резултати от извършваната от КЕВР проверка на сметките на потребителите на дружеството за топлинна енергия за м. ноември 2020 г., Комисията уточнява следното:

Докладът на работната група за извършената проверка на „Топлофикация София“ ЕАД предстои да бъде разгледан на заседание на Комисията, което ще се проведе до 15.01.2021 г.

Към настоящия момент на дружеството е връчен констативен протокол, по който в 3-дневен срок то следва да даде обяснения, гласи отговорът на КЕВР. След приемането на доклада от проверката той ще бъде публикуван на интернет страницата на Комисията.

Поставете оценка:

1

Оценка 1 от 1 гласа.