Карлово излиза от списъка на общините длъжници

Разни новини

Карлово излиза от списъка на общините, които Министерството на финансите определи като нуждаещи се от финансово оздравяване. Общината попадна в негативната класация през 2012-2013 г. заедно с още 14 общини в страната.

Приетите мерки и план за финансово оздравяване от страна на общинската администрация, доведоха до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото състояние, съобщиха от пресцентъра на общината.

Миналата година Общинският съвет одобри предложен от кмета Емил Кабаиванов план за финансово оздравяване на общината, който наложи строги рестрикции по отношение на харчовете. В рамките на този план бе съставен и график за погасяване на просрочените задължения, заради които общинските сметки бяха под почти непрекъснат запор от частни съдебни изпълнители, припомня БНТ.

Още от 2015 и през цялата 2016 година Карлово завиши рязко средното равнище на събираемост на местните приходи на 71.51%, като почти се изравни с това за страната, което за същия период е 72.79%. По показателя събираемост на местните приходи Карлово се нарежда в първите редици на общините с най-висока събираемост в Пловдивска област.

България