Как новата наредба за медицинската експертиза ощетява хората с увреждания

Разни новини

“Лекарите в комисиите не разбират, че отнемайки помощта на дете с увреждане реално го лишават и от образование, защото родителят няма право да го придружава в училище, а то не може да бъде там без родител”, коментира още Димитрова и оцени наредбата като „изключително голямо недоразумение“ и „негодна“.

Експерти от Враца дискутираха работата с деца със специални образователни потребности

„Всяко дете се нуждае от подкрепа и с всяко дете трябва да се работи индивидуално, за да имаме положителни резултати. Сигурна съм…

Тя допълни че “самият ТЕЛК си е архаичен, самият начин на оценка.””Немислимо е да се прави една такава оценка, която се базира на основно заболяване, след като придружаващите всъщност водят до много по-тежки дефицити. Не можем да твърдим, че очакваме от бизнеса да наема хора с увреждания, когато не сме създали условията, за да изкараме човека с увреждания от вкъщи”, коментира още Димитрова.