Как ЦИК нарушава закона за лично облагодетелстване

Разни новини

Има един орган в държавата, който, реално, работи веднъж на няколко години, но за сметка на това се води постоянно действащ. Тоест хората в него получават заплата всеки месец, въпреки че реално нямат работа. Този орган е ЦИК. ЦИК се състои от 20 члена. 20 човека. Още по-гадното е че ЦИК периодично нарушават законите на страната. Пример за това са нарушенията, които направиха по отношение на броенето на бюлетините по време на референдума. Нарушение доказано в съда. Също така нарушиха закона по отношение на въвеждането на машинното гласуване, за което също бяха осъдени в съда.

Сега ще ви покажа поредното закононарушение извършено то ЦИК. Този път, то е закононарушение свързано с тяхна лична облага.

И така. ЦИК се състои от 20 човека.

Председател:
Стефка Савова Стоева

Заместник-председатели:
Кристина Цветославова Цанкова-Стефанова
Силва Петкова Дюкенджиева
Таня Николова Йосифова

Секретар:
Севинч Османова Солакова

Членове:
Александър Андреев Андреев
Бойчо Иванов Арнаудов
Георги Славчев Баханов
Димитър Генчев Димитров
Емил Цветанов Войнов
Ерхан Юксел Чаушев
Ивайло Кирилов Ивков
Йорданка Цвяткова Ганчева
Катя Иванова Иванова
Мария Христова Бойкинова
Мирослав Александров Джеров
Николай Иванов Николов
Силвия Тодорова Стойчева
Таня Анчева Цанева
Цветанка Петкова Георгиева

На четирима от тях – Георги Баханов (ГЕРБ), Йорданка Ганчева (ГЕРБ), Силвия Стойчева (БСП) и Кристина Стефанова (ВОЛЯ) ЦИК в абсолютно нарушение на закона заплаща наеми на жилищата им. Защо това да е проблем?

Тук ползваните жилища не са на ЦИК, нито предоставени на ЦИК по реда на Закона за държавната или общинската собственост.

Няма никакво правно основание в Изборния кодекс членовете на ЦИК да ползват безплатни жилища. Няма и никакво правно основание ЦИК да заплаща наеми на членовете си на пазарни цени. Няма и правно основание в Изборния кодекс, на което председателят на ЦИК да подписва тези договори.

Според стенографските протоколи на Централната избирателна комисия (ЦИК), от 2014-та до настоящия момент, в различни периоди от време ЦИК е взела решения да заплаща месечен наем на членовете на комисията.

Ето това е протокол № 71 от 9 юли 2014-та година.

П Р О Т О К О Л

№ 71

На 9 юли 2014 г. се проведе заседание на Централната избирателна комисия при следния…

В него се казва следното: “ЙОРДАНКА ГАНЧЕВА: Колеги, …..

с оглед това, че сме бюджетна организация, …. предлагам комисията да гласува месечен наем, който е в размер на 700 лв., съответно със съпътстващи разходи за сключването на договор за наем, а именно един месечен депозит, съответно половин месечен наем, който е комисионна за посредника.”

Пак ще повторя – Няма никакво правно основание в Изборния кодекс членовете на ЦИК да ползват безплатни жилища. Няма и никакво правно основание ЦИК да заплаща наеми на членовете си на пазарни цени. Няма и правно основание в Изборния кодекс, на което председателят на ЦИК да подписва тези договори.

В този фрапантен случай, според публикуваните на интернет страницата на ЦИК протоколи става ясно, че ползваните жилища, за които се заплаща наем не са предоставени на ЦИК по реда на Закона за държавната или общинската собственост, а са договорени свободно, без процедура, на пазарни цени. Членовете на комисията, по предложение на самите лица, които ползват жилищата, са приели и решения, съгласно които ЦИК е заплащала и „съпътстващите разходи за сключването на договор за наем, а именно един месечен депозит, както и комисионна на Агенцията за недвижими имоти в размер на 50 % от наема.“

Но това не е всичко, като се казваше едно време по телевизията. Закононапушенията не спират дотук. Двама от тези, които ползват в нарушение на закона пари за наем не са декларирали това пред КПКОНПИ, както е по закон.

Георги Баханов (ГЕРБ) и Йорданка Ганчева (ГЕРБ) не са декларирали ползваните жилища в годишните си декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2017 г. и 2018 г. А е трябвало да направят точно това съгласно чл. 37, ал. 1, т. 9 от този закон. Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 9 декларацията за имущество и интереси задължително се декларира “чуждо недвижимо имущество..” Съгласно закона наемът не се декларира само, ако имуществото, което лицето ползва, е на ведомството, в което заема длъжността. А в този случай то не е и не може да бъде на ЦИК.

И още един аспект от наглостта на тези в ЦИК.

Някой може да каже, ами те горките не са от София и защо държавата демек ние, въпреки, че е в разрез със закона да не им даде по едни 700 – 800 лева на месец за наем.

Знаете ли каква заплата получава член на ЦИК. Ще ви кажа.

Председателя на ЦИК получава заплата равна на заплатата на министър. Зам. председателя получава 90 на 100 от заплатата на председателя. А членовете на ЦИК получават 85 процента от заплатата на председателя си. Или 85 процента от заплатата на министъра. А какви са им заплатите? Ето и отговора: За 2018 г. тези членове, с наемите, са декларирали в годишните си декларации доход на месец над 6 000 лв.

Ако не знаете, човек с 6 000 лева заплата на месец, при това държавна, спокойно може да си отдели 700 лева за наем.

Всичко това първо – не е законно. И второ – не е морално.

Смятаме, че и министър –председателя и финансовия министър дължат обяснение какви мерки ще предприемат или държавата ще се изплюе в лицето на хората, закона и морала.

София / България
Поставете оценка:

5

Оценка 5 от 1 гласа.