Кабинетът ще одобрява решения за допълнителни разходи

Разни новини

По предложение на финансовия министър, правителството ще одобри проект на постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.Вътрешният министър е внесъл два проекта – единия за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на МВР за 2018 г., а втория – за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2018 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2018 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство.

Караянчева за ново предложение: При липса на депутати на поименна проверка - 750 лева глоба

“Според правилника съм първа сред равни. Разбира се промяната на правилника въпрос на дебати и желание от различните парламентарн…

По бюджета на МРРБ също ще има одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за тази година.