Известен финансов оптимизъм при държавните компании в началото на годината

Разни новини

Енергиен секторВпечатляващ ръст на печалбата отчита АЕЦ “Козлодуй” за първите три месеца на годината, пише в. “24 часа“. Тя е 127 млн. лв., което е почти с 50% повече в сравнение с 87 млн. за същия период на миналата година, показва финансовият отчет на дружеството. Приходите на централата са 350 млн. лв., което е с 51 млн. повече на годишна база, въпреки че производството е нараснало само с 0,2 на сто. 79% от тока си атомната централа продава на свободния пазар и основно на платформата за дългосрочни договори. Ядрената централа разполага в наличност с 340 млн. лв. 

ИПИ: 10-те най-големи държавни предприятия са в най-лошо финансово състояние

Ниски печалби, почти никаква възвръщаемост, задлъжнялост – с това се характеризира финансовото състояние на държавните предприятия в …

Друго добре представило се енергийно предприятие в първите 3 месеца на тази година е “Булгартрансгаз”. Дружеството има печалба за тримесечието от 37,45 млн. лв. при 22,9 млн. преди година. “Булгаргаз” е на плюс със 17,13 млн. лв. при 31,97 млн. загуба за 2018 г.

Електроенергийният системен оператор е с печалба от 9,79 млн. лв. при 8 млн. през 2018 година. Мини “Марица-изток” са на плюс с над 17 млн. лв. при 10 млн. през миналата година.Черната овца безспорно е ТЕЦ “Марица Изток 2”, след като държавата вече обеща 600 млн. лева за стабилизирането на централата. Заради поскъпващите квоти въглеродни емисии, дълговете на ТЕЦ-а са 1,38 млрд. лв., като 1 млрд. са към БЕХ. Централата отчита оперативна загуба за периода януари-март от 33,67 млн. лв., което е с 14 млн. лв. по-малко от миналата година, но за емисии е платила 81,34 млн. лв. при 45 млн. за същия период на 2018 година.НЕК също отчита отрицателен финансов резултат – загуба от 72,76 млн. лв. при плюс 72,8 млн. преди година. Компанията обаче очаква приходи от фонд “Сигурност на електроенергийната система” от 123 млн. лв. и още 27,7 млн. лв. невъзстановени разходи. Ако това се случи, тя ще е на плюс с 38 млн. лв.

Транспортен сектор

Идея - използваме борсата и държавни компании, за да пълним бюджета

Две в едно, за да се намали държавният бюджетен дефицит и за да се раздвижи икономиката. Това предлагат работодателски организации, пен…

“Холдинг БДЖ група” е с текуща печалба от 1,4 млн. лв. за 2018 г. спрямо предходната година, когато е бил на загуба от 16,5 млн. лв. Но от началото на тази година тенденцията се е обърнала и загубата за първите три месеца е 6,9 млн. лв. – с 2,9 млн. лв. повече на годишна база. В края на 2018 година “БДЖ – Пътнически превози” отчита печалба от 1,8 млн. лв. спрямо загуби в размер на 8 млн. лв. за година по-рано. Сега, за януари-март 2019 година отново говорим за загуба, която нараства многократно – 8,8 млн. лв. спрямо 250 хил. лв. за същия период на 2018 година. “БДЖ – Товарни превози” е на загуба с 277 хил. лв. за 2018 г., но отчита подобрение спрямо година по-рано при загуба от 6,2 млн. За първото тримесечие на годината данните показват, че дружеството е на загуба с 1 млн. лв.НКЖИ е на загуба през 2018 г. с 81,6 млн. лв. Плановете на компанията за тази година са да понижи загубата до 59 млн. лв. и да увеличи приходите. Данните за първите 3 месеца на 2019 г. показват, че засега това се случва – загубата е намалена с 2,2 млн. до 21,3 млн. лв.РВД традиционно е на печалба, като тя се увеличава и през миналата година е 30,8 млн. лв. при приходи от 216,4 млн. лв. Положителният тренд се запазва и през тази година и за първите три месеца печалбата е 2,8 млн. лв. при 2,4 млн. година по-рано.Над плановите са приходите на летище София, които в края на 2018 г. възлизат на 109,4 млн. лв. Чистата печалба за 2018-а е 12,6 млн. лв. при 11,4 млн. лв. за година по-рано. През първото тримесечие на 2019-а печалбата е 3,7 млн. лв. и по-висока в сравнение с година назад.

Други

Държавата е виновна за КТБ, не медиите

Изминаха вече четири дни, откакто Корпоративна търговска банка на практика беше поставена под специален надзор, за да не бъде допуснат …

Българската банка за развитие отчита почти двойно увеличение на печалбата си през 2018 г. – 39,5 млн. лв. За първото тримесечие на 2019 г. има печалба преди данъци от 9,4 млн. лв. спрямо 5,5 млн. лв. година по-рано.”Кинтекс” увеличава печалбата си до 21,6 млн. лв. през 2018 г. Но тази година не е от добрите засега, тъй като печалбата за първите три месеца са свива почти двойно до 4,7 млн. лв.”Авионамс” има печалба за 2018-а от 3,5 млн. лв. За първото тримесечие на тази година обаче пада – 313 хил. лв. спрямо 550 хил. лв. за същия период на 2018 година.”ВМЗ Сопот”, отчита понижение на печалбата със 142,8 млн. лв. През 2018-а е била 7,2 млн. лв. спрямо 150 млн. лв. за година по-рано. Последните данни за януари-март тази година показват увеличение на печалбата до 4,5 млн. лв. спрямо 1,2 млн. лв. за година по-рано.Държавната консолидационна компания, която е собственик на дружествата, управлявани от Министерството на икономиката, отчита увеличение на печалбата от 19,3 млн. до 90,8 млн. лв. за година. През първите 3 месеца на 2019 г. печалбата достига 1,3 млн. лв. спрямо 1,1 млн. лв. за същия период на миналата година.