Израелска фирма проектира снабдяването на Пловдив с чиста планинска вода от Въча

Новини от Пазарджик Разни новини

Израелската компания „АШ Индъстрийз” ООД със седалище в Пловдив е избрана на първо място за изготвянето на предпроектните проучвания за снабдяването на областта с вода от каскада „Въча-Доспат”. Компанията е спечелила обществената поръчка на Областна управа, след като двете предишни процедури бяха отменени. 

„АШ Индъстрийз” ООД е взела 95,2 от възможни 100 точки по процедурата, като зад нея са останали седем компании – „Обединение „ВС Въча 2019”,  „Аквапартньор” ЕООД, „Рутекс” ООД, Севко Енергопроект” ООД,  „Уотър Дизайн” ЕООД, „Делфин Проект-екотехника” ООД, „ВиК – Инфраструктурно проектиране”.

Израелците са дали най-висока цена при поръчката – 349 хил. лева при прогнозна цена от 350 хиляди. Въпреки това те са били оценени най-високо заради техническите показатели, които са били дадени. Ако няма обжалване на избора на изпълнител, договорът с компанията може да бъде подписан до 1 месец, които да започнат прединвестиционните проучвания.

В тях се изисква да се направят  геоложки, хидрогеоложки и геодезически проучвания, изготвяне на хидравлични модели, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник, както и подготовката на социално-икономически анализ, а също и на разходите и ползите и други.

Идеята за водоснабдяване с планинска вода се говори от близо 50 години, като имаше и стъпки за вкарването му във Водния цикъл на Пловдив, но тя така и не попадна в обхвата на проекта. Проектът предвижда по 18-км трасе от Въча по гравитачен път да снабдява Пловдив и областта с вода от планината .

Прочетете още