Изпълнителният съвет на ПП „Републиканци за България“ ще проведе първото си заседание

Разни новини

На 29 ноември, неделя, в 11:00 часа ще се проведе първото заседание на Изпълнителния съвет на ПП „Републиканци за България“.

Заради въведените временни противоепидемични мерки, установени на територията на цялата страна със Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, заседанието ще бъде проведено чрез видеоконферентна връзка през платформата Zoom.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1.    Приемане на Правилник за организацията и дейността на Изпълнителния съвет на ПП „Републиканци за България”.

2.    Приемане на Правилник за дейността на Контролния съвет на ПП „Републиканци за България”.

3.    Приемане на Правилник за учредяване на Клубове на ПП „Републиканци за България”.

4.    Приемане на правила за обработване на лични данни.

5.    Приемане на Правилник за финансовата дейност на ПП „Републиканци за България”.

6.    Приемане на образци на документи, приложения към Правилника за финансовата дейност на ПП „Републиканци за България”.

7.    Определяне на лице, отговорно за приходите, разходите и счетоводната отчетност на ПП „Републиканци за България”.

8.    Утвърждаване на Областни организации на територията на страната.

9.    Избор на временно изпълняващи длъжностите Областни координатори на ПП „Републиканци за България”.

10.Избор на говорител на ПП „Републиканци за България”.

11.Избор на международен секретар на ПП „Републиканци за България”.

12.Насрочване на първо заседание на Контролния съвет на ПП „Републиканци за България”.

Чрез гласуване ще бъдат избрани говорител, международен и административен секретар на ПП „Републиканци за България“.

Ще бъдат определени и координаторите по секторни политики.

По време на заседанието с гласуване ще се изберат временните областни координатори на ПП „Републиканци за България“.