Излязоха резултатите от приема на децата в детските градини и ясли на Пловдив

Новини от Пазарджик Разни новини

В проведеното на 06.06.2019 г. класиране за прием в детските заведения взеха участие 2167 деца. Най-голям дял имаха кандидатстващите за яслените групи – 1090 деца. Обявените места бяха общо 915 – 53 за яслените групи, 610 за първа възрастова група, 62 за втора и 190 общо за подготвителните групи (за 5- и 6-годишни деца).

В яслените групи са класирани 52 деца. При кандидатстващи 888 деца за първа възрастова група са класирани 467 деца. Останалите незаети места за първа група са 143, тъй като не съвпадат с предпочитанията на родителите. За втора възрастова група от желаещите прием 105 деца са класирани 21, а за подготвителните групи от участващите в класирането 84 деца са класирани 42.

За класираните деца е важно да бъде спазен срокът 17.06.2019 г. включително, до който родителите трябва да подадат документи за записване в детските заведения, в които са приети.

На 30.05.2019 г. беше прието Решение на Общински съвет Пловдив за увеличаване на броя на местата в група до 28. След влизане в сила на Решението директорите на детските градини ще могат да обявят допълнително по още 3 места в група, с което общият брой на осигурените места като цяло ще отговаря на броя на кандидатстващите за прием. Анализите посочват, че за приема на всички желаещи в първа група ще е необходимо част от децата да кандидатстват за по-отдалечени от местоживеенето им райони. За увеличаване на шанса за прием е необходимо родителите да се съобразят с обявените свободни места. Те могат да подават заявления и в административните райони, различни от местоживеенето им, ако има удобни за тях детски заведения, в които има повече свободни места. Броят на местата определя шансовете им за прием, а не само броят на събраните точки.

За първа възрастова група за следващото класиране очакваният брой на свободните места е около 450. Най-много места има в следните детски градини:

Район “Западен” – ДГ “Дружба” с втори адрес ул. “Пепелаша” №8, ДГ “Елица”,   ДГ “Елица” с втори адрес ул. “Орфей” №10 и ДГ “Рая”;

Район “Източен” – ДГ “Биляна”, ДГ “Лилия” и ДГ “Маргаритка”;

Район “Тракия” – ДГ “Кремена” с втори адрес ЖР “Тракия”, блок №11, вход А, Б, В, Г;

Район “Централен” – ДГ “Люляк“;

Район “Южен” – ДГ “Осми март” с втори адрес бул. “Н. Вапцаров” №80 и ДГ “Светлина” с втори адрес ул. “Славееви гори” №41

За яслените групи ще бъдат обявени значителен брой места за предвидените класирания през юли, август и септември. Местата там ще се освободят, след като 3-годишните деца постъпят през септември в детските градини.  Така ще бъдат осигурени с места в детските ясли и желаещите прием от тази възрастова група.

Следващото класиране е на 27 юни. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 18 юни вкл. Крайният срок за подаване на заявление онлайн е 25.06.2019 г. За тези, които използват помощта на директорите, срокът е 24 юни.

Постъпването на родените през 2013 и 2014 г. деца през учебната 2019/2020 г. в подготвителни групи е задължително, съгласно нормативните разпоредби. Освен групи в детските градини, родителите могат да изберат и подготвителни групи в общинските училища на града. Там функционират както полудневни, така и целодневни групи. Информация за училищата, които ще разкрият подготвителни групи за 5- и 6-годишни деца през учебната 2019/2020 г., при събиране на необходимия минимален брой желаещи, може да бъде намерена на сайта на общината www.plovdiv.bg в раздел „Образование“. Записването в тези групи е на място в училищата и не е обвързано със системата за прием в детските заведения.

Прочетете още