Изграждат модерен плувен комплекс в Русе

Разни новини

Идейният проект за ново плувно съоръжение в първия ден на месец  февруари обсъдиха в Русе представители на клубове по водни спортове и местната власт в лицето на заместник-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков, неговия колега по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, както и гл. архитект на Община Русе Живка Бучуковска. Внимателно бяха изслушани и приети предложения, свързани с функционалността и оборудването на комплекса, споделени от поканените специалисти.
Разм