Италия и банките ѝ – цъкащата бомба за европейската и глобалната икономика

Разни новини

Банковата стабилност е един от петте икономически рискови фактора, включени в проучването на Euromoney за изследване държавните рискове и остава тревога за Европа като цяло, въпреки по-силните икономики и по-строгите изисквания за капитализация и ликвидност след глобалната финансова криза.

Гръцката сага или взе ли си поука еврозоната?

Гърция официално ще обърне днес, 20 август, нова страница в нейната сага с дълга, но еврозоната остава уязвима от бъдещи кризи, като ик…

Италия остава най-загрижената държава във всяко отношение от гледна точка на системния риск, с високи нива на необслужвани заеми и рейтингови решения, които ще вземат своето през следващите няколко седмици. Влошаването на кредитното качество доведе до увеличаване на риска от несъстоятелност, сочи неотдавнашен доклад и показва, че това е италианският показател за банковата стабилност, който съвсем малко се е подобрил през последните пет години. Проблемите са по-сериозна заплаха от бързо разгръщащата се турска криза, твърдят много от сътрудниците на ECR – сред които и Константин Гурджиев, професор в Института за международни изследвания в Мидълбъри.”Делът на проблемни активи и степента на взаимовръзките на двете икономики с глобалната икономика са ключовите фактори за бъдещото влияние върху пазарите от Италия и от Турция”, казва Гурджиев. ЕЦБ подкрепя италианските банки, поддържайки рекордно ниски лихвени проценти и разширявайки балансите им с държавни облигации, а без това банките биха били принудени да подходят към въпросите по-директно.