Иновативна платформа ще помага за комуникацията между бизнеса и кадрите във Враца

Разни новини

„Идеята да разработим платформата възникна между КРИБ – Враца и Областна администрация – Враца, за да се осигури пряка връзка между работодателите и кадрите при предлагането и търсенето на работа, връзка между училищата, центровете за професионално обучение и хората, желаещи да се обучават допълнително е въпрос, който намери отговор и практически създаде тази възможност чрез платформата, която представяме днес.Благодаря на структурата на КРИБ за финансирането на проекта и на създателя на платформата д-р инж. Цветан Христов. Този проект е факт и част от политиките по задържане на хората в нашата област и развитието на нейния потенциал“, каза при откриването на събитието Малина Николова.Председателят на КРИБ-Враца Пенка Петрова представи целите на платформата и услугите, които предлага тя. „Платформата за интерактивна комуникация е базирана на идеята на социалните мрежи и спомагаща за бързото и ефективно осъществяване на контакт между работодатели, търсещи работа и учебни заведения, предлагащи обучения за придобиване на професионална квалификация и/или правоспособност. Работодателите могат  да представят фирмата, която управляват с фирмено портфолио, видеоклипове, описание на основните дейности и необходимостта от кадри, да търсят кадри по определени критерии в цялата база от активни CV профили, да се свързват директно с кандидата за работа, да повишите значително ефективността на подбора, да се информирате за предлаганите обучения и квалификационни курсове, необходими за професионалното развитие на техните кадри. Търсещите работа могат да публикуват автобиографиите си с придружаващи кандидатурата документи като портфолио, видео визитка, мотивационно писмо, да осъществяват връзки с професионални блогове и сайтове, да разглеждат публикуваните обяви и да подават документите си, свързвайки се директно с работодателите на посочените от тях контакти, да намират възможност за допълнителна квалификация, която позволява да кандидатстват за работа по предпочитана професия, да се записват в курс за продължаващо обучение.