Инициативен комитет “Лозенец” намеква, че ДНСК пак се мъчи да си измие ръцете за “Златен век”

Разни новини

С учудване разбрахме, че общото становище на всички компетентни по казуса институции липсва в заповедта на ДНСК (бел. ред. – за спиране на строеж), която не констатира изтеклото строително разрешение на “Златен век”.

ДНСК обясни с административни процедури продължаващото строителство на Златен век

ДНСК препрати към чл. 224 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) заради факта, че въпреки гръмките медийни изявления за спиране н…

Вместо това се ляга на констатираните 3 седмици по-рано “нарушения” (най-значимото е изменения в конструкцията, които не са отразени в проекта) и за пореден път се прехвърля топката между институциите като този път се иска становище от главния архитект на София Здравко Здравков за това дали е изтекло разрешението. Това заявяват в своя позиция Инициативен комитет “Лозенец” относно заповедта за спиране на строителството на сграда “Златен век”.

Ние от Инициативен комитет “Лозенец” смятаме, че това по никакъв начин не отразява нито реалната правова ситуация на сградата, която според нас се строи незаконно, нито отразява постигнатия консенсус между отговорните институции – Столична община, Направление “Архитектура и градоустройство”, МРРБ и ДНСК. Още на срещата ни в Министерски съвет, архитект Здравков обясни, че няма правно основание той да декларира или констатира факти относно изтичането на строителното разрешение, когато няма внесена от инвеститора преписка. Това твърдение е вярно съгласно закона и ни учудва, че ДНСК продължава да отказва да встъпи в задълженията си и отговорно да констатира изтеклият срок на разрешението за строеж. Не разбираме последователният опит на всички институции да избягат от задълженията си в момент, когато гражданите на София, а и гражданите на България, особено в тези тежки дни на раздор, скандали и обвинения в корупция държат да видят решителни действия за запазване на законността. Не ни интересуват оставките, а по-скоро резултатите. Искаме да живеем в един уреден и красив град, столица на една просперираща правова държава. Това няма да стане с прехвърляне на топката и бягане от отговорност. А поемането на отговорност не означава само оставка, означава взимане на принципни, честни и законови решения.

Спират строежа на Златен век и с аргумент, че строителното разрешително е изтекло

На 15 април (понеделник) ще бъде издадена заповед за спирането на строителството на небостъргача “Златен век”. Това стана ясно след сре…

За нас най-доброто решение в момента е да се издаде втори констативен акт от ДНСК с основен мотив строителство без валидно разрешение за строеж и така да се възстанови законността. Тъй като не виждаме решителните действия, които законът налага, а обществото очаква, ние подновяваме действията си за борба срещу липсата на адекватна реакция от страна на ДНСК, ще внесем последващи сигнали до институциите и оставаме в готовност за протестни действия“.