Художниците преизбраха Маргарита Иванова за нов 5-годишен мандат

Новини от Пазарджик
Маргарита Иванова, Маргарита Иванова беше преизбрана на провелото се снощи отчетно-изборно събрание на Представителството на СБХ Пазарджик.