Гръцкият газов оператор продава по-евтино на България, отколкото на Гърция

Разни новини

Ежедневникът отбелязва, че българският пазар винаги е зависел от руския газ от „Газпром“ за 100% от нуждите си, и това е първият опит на София да се отвори за нови доставчици, за да се възползва максимално от ниските цени на втечнения природен газ на спот пазара, чрез което да намали разходите за енергия за битовите потребители.

Гръцката газова компания ДЕПА спечели търга на Булгаргаз за закупуване на синьо гориво

Гръцката газова компания ДЕПА е предложила най-ниска цена и спечели търга, обявен от “Булгаргаз”, за закупуване на 1.5 милиона мегаватч…

Kathimerini отбелязва, че в този контекст “Булгаргаз” е обявил търг за 1,5 милиона мегаватчаса, докато оператора на българската газопреносна мрежа “Булгартрансгаз” е обявил търг за 150 хиляди мегаватчаса, като ДЕПА е спечелила и двата и ще доставя количествата към “Булгаргаз” от 20 април до края на юни, а към “Булгартрансгаз” от 1 май до края на юни.Редакцията на вестника е открила, че ДЕПА продава природен газ на България на цена 20.75 евро/мегаватчас, като същевременно взима от своите клиенти в Гърция (т.е. производителите на електроенергия) 24.75 евро/мегаватчас, а енергоемките индустрии се таксуват между 27 и 28 евро/мегаватчас. Компанията е отказала да коментира данните на Kathimerini.