Готов е единният стандарт за финансовото управление на държавните болници

Разни новини

Целта е с прилагането на стандарта да се стабилизира финансовото състояние на болниците чрез въвеждане на единни правила за управление на финансовите и човешките ресурси, възлагането на обществени поръчки, текущо наблюдение и отчитане на дейността.

Зам.-здравен министър описа едно към едно как се прави схема за точене на пари

Бяха открити наистина много гадни нередности и дано прокуратурата го разнищи докрай. Тези схеми не са толкова сложни и хората, които пр…

Стандартът ще бъде неразделна част от договора за възлагане на управлението, с който на всеки ръководител на лечебно заведение с над 50% държавна собственост ще бъде вменено задължението да го спазва, като ще се предвидят и съответни санкции при неизпълнението му.

Единният стандарт ще влезе в сила от месец април тази година. През второто тримесечие на 2018 г. лечебните заведения за болнична помощ ще отчитат и реализират дейността си съгласно стандарта.Предвид правомощията на министъра на здравеопазването, на кметовете и общинските съвети ще се препоръча прилагането на настоящия стандарт и от общинските лечебни заведения.

Прокуратурата образува производство за безстопанственост за Пирогов и още 6 болници

Досъдебно производство за безстопанственост за болница “Пирогов” и още 6 лечебни заведения в страната образува Софийската градска проку…